3 miliardy ton rocznie wytwarzanych jest śmieci w samej Unii Europejskiej

3 miliardy ton rocznie wytwarzanych jest śmieci w samej Unii Europejskiej

3 miliardy ton rocznie wytwarzanych jest śmieci w samej Unii Europejskiej

Segregacja śmieci to nadal ogromne wyzwanie. W większości śmieci są trudne w utylizacji. Kraje muszą mądrze i dobrze nimi gospodarować, by zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko.
Gospodarka zarządzania śmieciami jest bardzo ważna, zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie z roku na rok przybywa śmieci. Najwięcej problemów z odpadami jest w dużych miastach. Unia Europejska planuje by do 2020 r. państwa poddawały recyklingowi 50 % odpadów. W samej Polsce wytwarza się 11 milionów ton odpadów komunalnych w ciągu roku. Gminy korzystają ze funduszy unijnych w celu tworzenia nowych instalacji do sortowania śmieci. Dzięki nowym technologiom do środowiska trafia znacznie mniejsza ilość odpadów. Same inwestycje oczywiście nie wystarczą. Ogromny wpływ na to ma świadomość społeczeństwa. Prawidłowa segregacja to ogromne korzyści i możliwości pozyskiwania nowych zasobów energii. Powinna być przede wszystkim zwiększona edukacja. Gminy i samorządy powinny o to zadbać. Działania te muszą być prowadzone na poziomie ekonomicznym i ekologicznym. Ogromny rozwój cywilizacyjny prowadzi do powstawania takich tworzyw, które trudno rozkładają się i szkodzą naszemu środowisku. Powinno się zacząć wprowadzać strategie do ograniczania produkcji nieczystości zwłaszcza w miastach. Jest to długo falowy proces, na którego efekty trzeba będzie poczekać nawet kilka pokoleń. Jednak to na nas spoczywa ten obowiązek by zacząć go wprowadzać i edukować ludzi w tym kierunku.